กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมสรกิจพิมล**

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมสรกิจพิมล