คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดมงคลทีปาราม (วัดเกาะลอย)

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา” ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และโรงทาน เนื่องในงานบุญกฐินสามัคคี ณ วัดมงคลทีปาราม(วัดเกาะลอย)