งานกิจการนักเรียนได้มอบกระทงลอยให้แก่มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

เนื่องในประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกห้อง ในการนี้โรงเรียนได้นำกระทงมอบให้แก่มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์