นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ศึกษาดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1/11 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ศึกษาดูงานการผลิต ที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  ณ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายทินวัฒน  พุ่มบัว หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ควบคุมดูแล