เกษียณ 66

**วันที่ 29 กันยายน 2566 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และนายฉัตรชัย ศิลาพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ ท่านมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”และคุณครูอัมรา พินธะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ **

คลิกชมภาพกิจกรรม